dilluns, 17 de novembre del 2014

Vacants

La direcció del Centre comunica que, a data d’avui,
hi ha places de:
  • ESPA
  • Anglès, nivells 1, 2
  • Alemany nivell 1, 2
  • Català nivells A2, B1, B2, C1, C2
  • Castellà per estrangers nivells 1
  • Informàtica nivells 1.1, 1.2 i  2.1
  • Iniciació Lingüística nivells  1 i 2
  • Preparació proves d'accés a Cicles Formatius de grau Superior
  • Preparació proves d'accés a la UIB majors de 25 anys
  • Club de Lectura
no hi ha places de:


Sa Pobla, 17 de novembre de 2014