dilluns, 3 de desembre del 2012

Matrícula Extraordinaria. Vacants

La direcció del Centre comunica que, a dia d'avui,
hi ha places de:
  • ESPA
  • Anglès, nivell 1 i 2
  •  Alemany nivell 1
  • Català nivells A2, B1, B2, C1, C2
  • Castellà per estrangers nivells 1 i 2
  • Informàtica nivells 1.1, 1.2 i  2.1
  • Iniciació Lingüística nivells  1 i 2
  • Preparació proves d'accés a Cicles Formatius de grau Superior
  • Preparació proves d'accés a la UIB majors de 25 anys
no hi ha places de:

Sa Pobla, 3 de desembre