dimarts, 22 de febrer del 2011

Proves lliures de les Escoles Oficials d'Idiomes

Les proves orals de la convocatòria ordinària s’han de realitzar entre el 23 de maig i el 28 de juny de 2011 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals s’han de fer públiques no més tard del 6 de maig de 2011.

Les proves escrites es faran els següents dies i en l’hora indicada:
• Alemany:
- Certificat de nivell bàsic: dia 27 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell intermedi: dia 3 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell avançat: dia 16 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell C1: dia 27 de maig, a les 16.00 hores.
• Anglès:
- Certificat de nivell bàsic: dia 23 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell intermedi: dia 25 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell avançat: dia 14 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell C1: dia 24 de maig, a les 16.00 hores.

clica'm per veure les instruccions completes

dilluns, 21 de febrer del 2011

Proves d'Accés a Cicles Formatius. Convocatòria 2011

Ja s'ha publicat el Calendari i els Centres de les proves lliures d'Accés a Cicles Formatius, clica'm

Inscripció: del 7 al 18 de març

Proves : 9 i 10 de maig

a) Dia 9 de maig de 2011:
- 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana
i de llengua catalana de la part comuna de la prova
                    (durada màxima dues hores).
- 18.30 hores: Continuació de la part comuna de la prova amb els
exercicis de matemàtiques i de llengua estrangera
              (durada màxima dues hores).
b) Dia 10 de maig de 2011:
- 16.00 hores: Exercicis de la part específica de la prova
                     (durada màxima tres hores).

Centres propers:
  • Opció A: IES Alcúdia
  • Opció B: IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
  • Opció C: IES Pau Casesnoves (Inca)

Normativa

Sol·licitud

Declaració jurada

Model 046