dijous, 30 d’agost del 2012

Inici Curs 2012-2013

Acollida del professorat dia 3 a les 18:00
 documentació interins
Matricula de dia 3 a dia 21 de setembre 
antics alumnes a partir de dia 3
nous alumnes a partir de dia 10
Horari de matrícula:
de dilluns a dijous de 19:00 a 21:00
divendres  de 12:00 a 14:00

Acollida d'alumnes ESPA  dia 28 a les 19:00

Acollida d'alumnes d'Accessos dia 28 a les 20:00

Inici de les classes: dilluns, 1 d'octubre d'acord amb l'horari personal