dimecres, 11 de novembre del 2009

Eleccions al Consell Escolar

Els censos provisionals estan publicats al tauler d'anuncis del Centre

Al sorteig per la dessignació dels membres de la Junta Electoral han sortit:
  • Sebastià Franch Ramis, alumne
  • Isabel Obrador Hinarejos, professora

La Junta Electoral se constituirà dijous, dia 12 , a les 21:00 i aprovarà els censos, el calendari electoral, el model de sobres i paperetes.