dilluns, 24 d’agost del 2009

Oferta Formativa CEPAs 0910

En aquest enllaç trobareu informació sobre l'oferta general que imparteixen els CEPAs de la CAIB

dijous, 20 d’agost del 2009

Oferta Educativa 0910

Si vols veure la primera oferta educativa del CEPA sa Pobla, coneixer el calendari de matrícula,... clicam

Professorat 0910

  • Bel Crespí, ensenyaments inicials i acollides
  • Maina Tous, ensenyaments inicials i primer cicle d'ESPA
  • Maria Font, català
  • José A Taboas, castellà
  • Tomeu Tous, anglès
  • Marilen Ramis, ciències socials
  • Tomeu Gelabert, matemàtiques
  • Isabel Obrador, ciències naturals
  • Pere Franch, ciències naturals