divendres, 28 de maig del 2010

Oferta Educativa 2010-2011

Ensenyaments Inicials

Ensenyament Secundari per Persones Adultes (ESPA)

Idiomes:
  • Catala, preparació proves convocades per la CAIB 
  • Castellà  
  • Anglès 
  • Alemany
 Preparació proves lliures per a obtenir el títol d'ESO

Preparació de proves lliures d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Preparació de proves lliures d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Preparació de proves lliures d'accés a la UIB per a majors de 25 anys

Preparació de  proves lliures d'accés a la UIB per a majors de 45 anys

Informàtica elemental

Iniciació Cultural