dilluns, 11 de novembre del 2013

Vacants

La direcció del Centre comunica que, a data d’avui:

hi ha places de:
 • ESPA
 • Anglès, nivells 1, 2 i 3
 • Alemany nivell 1 i  2
 • Català nivells A2, B1, B2, C1, C2
 • Castellà per estrangers nivells 1
 • Rus nivell 1
 • Informàtica nivells 1.1, 1.2,  i  2.1
 • Iniciació Lingüística nivells  1 i 2
 • Preparació proves d'accés a Cicles Formatius de grau Superior
 • Preparació proves d'accés a la UIB majors de 25 anys
 • Club de Lectura i escriptura

no hi ha places de:


Sa Pobla, 25 de novembre de 2013