dilluns, 5 de març del 2012

Convocatoria Proves lliures Escola Oficial d'Idiomes

Inscripcció del 7 al 15 de març
Lloc: Escola Oficial d'Idiomes corresponent

Data de la prova: a partir de dia 21 de maig segon l'idioma i nivell

Per a més infomació: clica'm