divendres, 23 de setembre del 2011

Calendari de Matrícula Extraordinària

La matrícula romandrà tancada del 23 de setembre al 10 d’octubre per a tots els ensenyaments.

A partir de dia 10 d’octubre, se reobrirà la matrícula per als ensenyaments que tenguin places vacants.

A partir de dia 17 d'octubre, cada dilluns, se publicaran els ensenyaments que tenen vacants al tauler d'anuncis i al blog del Centre

HORARI

Dimecres, dijous i divendres de 11:00 a 13:00