divendres, 8 de gener del 2010

Calendari Final ESPA, Primer Quadrimestre

Calendari final: examens finals per als alumnes que han perdut el det d'avaluació continua i avaluació final