dissabte, 5 de desembre del 2009

Resultats electorals

Vistes les actes de les meses elctorals, la Junta Electoral proclama candidats electes

1.representatnts de l'alumnat:
  • Daniel Navarro Martínez
  • Verónica Lurbe Guadalajara
  • Miguel Meré Arroyo
2. representants del professorat
  • Isabel Crespí Serra
  • Margalida Tous Muntaner
  • Bartomeu Tous Muntaner