dijous, 20 d’agost del 2009

Professorat 0910

  • Bel Crespí, ensenyaments inicials i acollides
  • Maina Tous, ensenyaments inicials i primer cicle d'ESPA
  • Maria Font, català
  • José A Taboas, castellà
  • Tomeu Tous, anglès
  • Marilen Ramis, ciències socials
  • Tomeu Gelabert, matemàtiques
  • Isabel Obrador, ciències naturals
  • Pere Franch, ciències naturals