dimarts, 22 de febrer del 2011

Proves lliures de les Escoles Oficials d'Idiomes

Les proves orals de la convocatòria ordinària s’han de realitzar entre el 23 de maig i el 28 de juny de 2011 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals s’han de fer públiques no més tard del 6 de maig de 2011.

Les proves escrites es faran els següents dies i en l’hora indicada:
• Alemany:
- Certificat de nivell bàsic: dia 27 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell intermedi: dia 3 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell avançat: dia 16 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell C1: dia 27 de maig, a les 16.00 hores.
• Anglès:
- Certificat de nivell bàsic: dia 23 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell intermedi: dia 25 de maig, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell avançat: dia 14 de juny, a les 16.00 hores.
- Certificat de nivell C1: dia 24 de maig, a les 16.00 hores.

clica'm per veure les instruccions completes