dilluns, 21 de febrer del 2011

Proves d'Accés a Cicles Formatius. Convocatòria 2011

Ja s'ha publicat el Calendari i els Centres de les proves lliures d'Accés a Cicles Formatius, clica'm

Inscripció: del 7 al 18 de març

Proves : 9 i 10 de maig

a) Dia 9 de maig de 2011:
- 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana
i de llengua catalana de la part comuna de la prova
                    (durada màxima dues hores).
- 18.30 hores: Continuació de la part comuna de la prova amb els
exercicis de matemàtiques i de llengua estrangera
              (durada màxima dues hores).
b) Dia 10 de maig de 2011:
- 16.00 hores: Exercicis de la part específica de la prova
                     (durada màxima tres hores).

Centres propers:
  • Opció A: IES Alcúdia
  • Opció B: IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença)
  • Opció C: IES Pau Casesnoves (Inca)

Normativa

Sol·licitud

Declaració jurada

Model 046