divendres, 18 de novembre del 2011

Horari de matrícula

La setmana del 21 al 25 de novembre només hi haurà matrícula dijous dia 24 de 10:00 a 13:00 hores.